Home   Resultaten   Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Gemeente AmsterdamGemeente Amsterdam

Als project manager heb ik voor verschillende onderdelen projecten bij de Gemeente Amsterdam uitgevoerd. Onder andere bij de Dienst Werk en Inkomen.

De dienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet.

Daarnaast is DWI (grotendeels) verantwoordelijk voor de uitvoering van het armoedebeleid van de Gemeente Amsterdam. De Gemeente Amsterdam heeft extra geld beschikbaar voor Amsterdammers met weinig geld. Er zijn verschillende regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden.

Ik heb onderstaande opdracht voor gemeente uitgevoerd: